Publicerad: 1 april 2019

Fråga och svar

När är det aktuellt att utöka målgruppen för INUK till att gälla även nyanlända?

Avsikten är att utöka målgruppen. För att göra det måste vi först undersöka om väsentlig information finns tillgänglig, komplettera tekniken, kategorisera insatser mm. Detta arbetet är i just nu i uppstartsfas.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot