Publicerad: 1 april 2019

Fråga och svar

Vi har ett verksamhetssystem som inte är med på listan. Vad gör vi?

Ni behöver kontakta SKL och berätta vilken systemleverantör ni har, därefter kommer SKL att kontakta leverantören för att informera om verktyget och vad som krävs av leverantören. Därefter kan ni tillsammans med leverantören påbörja arbetet med att mappa aktiviteter.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot