Publicerad: 1 april 2019

Fråga och svar

Hur ofta uppdateras data?

Data uppdateras en gång i månaden, 4 dagar in i ”nya” månaden. All data som skickats in under föregående månad kommer då att visas. I början kommer inte alla aktiviteter att synas utan systemet (databasen) måste komma ikapp.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot