Publicerad: 1 april 2019

Fråga och svar

Vi har skickat in data som inte syns.

Data visas först efter nästkommande månads 4 arbetsdag. Skickar ni in data i början retroaktivt kommer denna data inte med. Systemet visar inte retroaktiva ändringar – i så fall skulle ändringar i befintlig statistik förekomma och det vill vi undvika.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot