Publicerad: 1 juni 2016

Unga till arbete

Att minska ungdomsarbetslösheten handlar i första hand om unga människors möjligheter till ett självständigt liv. SKL utvecklar stödet till kommuner i deras strävan att främja unga människors väg
till egen försörjning.

Även för kommunerna är en hög sysselsättning av stor betydelse, både för att säkerställa nödvändiga skatteintäkter och för att begränsa kostnaderna för ekonomiskt bistånd med mera.

Samtidigt spelar kommunala insatser en avgörande roll för ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, såväl inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdena som inom socialtjänst, kultur och fritid.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot