Publicerad: 12 december 2017

Verktyg för statistikuppföljning

Nu utvecklar SKL tillsammans med Arbetsförmedlingen och Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) ett digitalt verktyg som ska göra uppföljning av arbetsmarknadsinsatser enklare. Vill du testa verktyget? Använd formuläret för att anmäla ditt intresse!

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att utveckla sin samverkan med kommuner för att minska ungdomsarbetslösheten. För att kunna följa upp hur arbetsmarknadsinsatser har gått ska SKL tillsammans med Arbetsförmedlingen och Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) skapa ett digitalt uppföljningsverktyg.  

Verktyget ska på ett enkelt sätt följa upp de insatser som görs och inget ytterligare arbete ska krävs av handläggare/administratör på kommunen för att ta del av statistiken. Under september ska verktyget vara redo för anslutning. Anmäl intresse genom att fylla i formuläret.

Inbjudan till att börja använda verktyget för statistikuppföljning, (PDF, nytt fönster)

Definitioner och insatser som verktyget ska titta på, (Excel, nytt fönter)

Frågor och svar verktyg för statistikuppföljning

Fyll i formuläret om du vill testa verktyget!

Kontaktperson


Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot