Publicerad: 23 februari 2018

Enklare uppföljning av arbetsmarknadsinsatser

SKL utvecklar tillsammans med Arbetsförmedlingen och Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) ett digitalt verktyg som gör uppföljning av arbetsmarknadsinsatser enklare.

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att utveckla sin samverkan med kommuner för att minska ungdomsarbetslösheten. För att kunna följa upp hur arbetsmarknadsinsatser har gått ska SKL, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua), skapa ett digitalt uppföljningsverktyg.

Systemet ska tillgodose behovet av att på ett enkelt sätt följa upp de insatser som görs inom Arbetsförmedlingens och kommunernas (lokala) samverkan avseende unga och nyanlända utan att ytterligare arbete krävs av handläggare/administratör på kommunen.

Anmäl intresse för mer information om verktyget för statistikuppföljning

Frågor och svar - verktyg för statistikuppföljning

Vilka åtaganden ligger hos mig som kommun?

För att din kommun ska kunna ansluta sig mot verktyget behöver du ha ett verksamhetssystem som verktyget kan anslutas till. Din kommun behöver också, för att möjliggöra hopslagning av information mellan systemen, gå igenom kommunens benämningar för olika aktiviteter och stämma av dessa mot de kategorier som kommer att användas vid sammanslagningen.

Om kommunens insatser inte har samma benämning som det nationella systemet kommer kommunens insatser att kopplas mot det nationella systemets definitioner. Arbetsförmedlingen erbjuder stöd i detta arbete.

Definitioner och insatser som verktyget ska titta på, (Excel, nytt fönster)

Eftersom kommuner kan ha olika leverantörer till sina verksamhetssystem behöver ni lämna information om vilket/vilka verksamhetssystem ni använder.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot