Publicerad: 12 december 2017

Frågor och svar om statistikuppföljningsverktyget

Vilket system efterfrågas?

Det vi efterfrågar är det system ni använder för att följa deltagare i arbetsmarknadsinsatser. Samma system som ni plockar ut statistik ifrån en gång per år och lägger in i Kolada.

Vem passar som kontaktperson?

Lämplig kontaktperson är den som har insyn och behörighet att göra ändringar i aktiviteter. Någon teknisk kunskap kring systemet är inget krav i detta läge. Däremot är det viktigt att vi få en kontaktperson som är insatt i era aktiviteter och som kan vara ”vägen in” för vidare diskussioner.

Vilka kommer att ingå i statistiken?

Deltagare som kommer att ingå i denna statistik måste vara  inskrivna i Arbetsförmedlingens eller kommunens administrationssystem.

Behövs det särskilt samtycke?

Enligt Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) behövs det inget särskilt samtycke för detta. Kommunerna har redan idag en redovisningsplikt beträffande ungdomar i Dua. Kommunerna redovisar även deltagare i arbetsmarknadsinsatser en gång per år till Kolada. Uppgifter om själva individen redovisas inte.

Informationsansvarig

  • Sofia Folkesson
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot