Publicerad: 30 juni 2017

Fråga och svar

Behövs det särskilt samtycke?

Enligt Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) behövs det inget särskilt samtycke för detta. Kommunerna har redan idag en redovisningsplikt beträffande ungdomar i Dua. Kommunerna redovisar även deltagare i arbetsmarknadsinsatser en gång per år till Kolada. Uppgifter om själva individen redovisas inte.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot