Publicerad: 30 juni 2017

Fråga och svar

Vilket system efterfrågas?

Det vi efterfrågar är det system ni använder för att följa deltagare i arbetsmarknadsinsatser. Samma system som ni plockar ut statistik ifrån en gång per år och lägger in i Kolada.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot