Publicerad: 19 augusti 2019

Regionalt yrkesvux

Regionalt yrkesvux är en statsbidragssatsning på yrkesutbildning inom komvux. SKL ser att satsningen har en mycket stor betydelse för vuxenutbildningen. Men det finns behov av att utveckla utformningen.

Satsningen på yrkesvux bidrar till att fler vuxna ges möjlighet att läsa en yrkesutbildning. Det är viktigt inte minst utifrån den brist på gymnasialt utbildad arbetskraft som vi ser idag.

SKL verkar för att utveckla statsbidraget

För att ännu bättre möta de behov som finns ser SKL att statsbidraget behöver utvecklas ytterligare.

SKL visar i en enkätundersökning att det finns flera hinder för att kommunerna ska kunna använda statsbidraget fullt ut. Framför allt ser många kommuner att för få sökanden till utbildningarna är ett stort hinder.

Ett annat hinder är kravet på medfinansiering av lika många utbildningsplatser som kommunerna får statsbidrag för. Det riskerar att bli ett än större problem i ett sämre konjunkturläge, där kommuner tvingas dra ner på sin egen budget.

För att statsbidraget ska fungera bättre föreslår SKL därför att:

 • en del av statsbidraget ska kunna användas till stödinsatser till de studerande
 • att kravet på medfinansiering sänks
 • att kommunerna ges bättre planeringsförutsättningar.

SKL:s skrivelse till utbildningsdepartementet (PDF, nytt fönster)

Antalet elever inom yrkesvux ökar

Karta över Sveriges kommuner som visar antal elever i yrkesvux

Karta: antal elever i regionalt yrkesvux 2018, per hemkommun

Skolverkets senaste uppföljning visar att drygt 45 000 elever studerade inom regionalt yrkesvux 2018. Det är en ökning med 20 procent jämfört med året innan. Hälften av eleverna inom regionalt yrkesvux 2018 var födda utomlands.

Antalet elever som studerade yrkesvux i kombination med sfi eller svenska som andraspråk har mer än fördubblats mellan 2017 och 2018. Totalt studerade drygt 4 000 deltagare en sådan kombination.

Skolverket kommer att återkomma under hösten 2019 med en bredare uppföljning av yrkesinriktad vuxenutbildning, där även platser som medfinansierats av kommunerna ingår.

Skolverkets uppföljning av regionalt yrkesvux 2018

Fakta om regionalt yrkesvux

 • Syftet är att öka utbudet av yrkesutbildningar för vuxna och tillgodose behoven på arbetsmarknaden
 • Regionalt yrkesvux består av tre statsbidrag och fem delar: yrkesvux, yrkesvux i kombination med sfi/sva, lärlingsvux, lärlingsvux i kombination med sfi/sva och yrkesförarutbildning
 • Skolverket fördelar statsbidragen för ett kalenderår i taget
 • För att få del av statsbidrag för yrkesvux krävs bland annat att minst tre kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen
 • Det finns även krav på medfinansiering, där kommunerna med egna medel ska genomföra lika många årsstudieplatser som de får statsbidrag för.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Helena Wintgren
  Utredare
 • Kristina Cunningham
  Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot