Publicerad: 6 maj 2019

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag riktat till arbetslösa personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov.

SKL ser att studiestartsstödet är ett viktigt instrument för kommunerna för att kunna rekrytera dessa personer till studier. Den nya statsbudgeten innebär att studiestartsstödet tas bort från år 2020.

Studiestartsstödet avvecklas

Statsbudgeten för 2019 innebär att anslagen för studiestartsstödet minskas med drygt hälften under 2019 och tas bort helt från och med 2020. Under 2019 kan kommunerna arbeta som vanligt utifrån den budget de har blivit tilldelade, enligt information från CSN. Däremot beviljar CSN inga ansökningar för 2020.

Information för de som arbetar med studiestartsstödet, CSN

SKL vill behålla studiestartsstödet

SKL uppmanar regeringen att låta studiestartsstödet finnas kvar. I en skrivelse till Utbildningsdepartementet har SKL framfört flera skäl till att bibehålla stödet. Bland annat ser vi att det är en viktig del av kunskapslyftet och ett konkret verktyg för att rekrytera kortutbildade till studier.

SKL har också tidigare, tillsammans med Arbetsförmedlingen, framfört förslag för att öka användningen av studiestartsstödet.

Skrivelse: Låt studiestartsstödet finnas kvar (PDF, nytt fönster)

Skrivelse: Förslag till förändringar av studiestartsstöd för att säkra reformens syfte (PDF, nytt fönster)

Förenklat arbetslöshetsvillkor från 1 mars 2019

Sedan den 1 mars 2019 är arbetslöshetsvillkoret förändrat. Det är nu tillräckligt med minst sex månaders arbetslöshet under de senaste tolv månaderna. Tidigare skulle den sökande ha varit arbetslös i sex sammanhängande månader.

Fakta om studiestartsstödet

  • Studiestartsstödet riktar sig till arbetslösa personer med kort tidigare utbildning
  • Vid heltidsstudier består stödet av ett bidrag på drygt 8 800 kr för fyra veckor (ingen lånedel) och ges under maximalt 50 veckor
  • Det är kommunen som tillsammans med Arbetsförmedlingen identifierar vilka individer som utgör målgruppen för insatsen i den aktuella kommunen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Helena Wintgren
    Utredare
  • Kristina Cunningham
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot