Publicerad: 2 oktober 2019

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag riktat till arbetslösa personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov. SKL ser att studiestartsstödet är ett viktigt verktyg. Förslaget till ny statsbudget är att studiestartsstödet ska finnas kvar även kommande år.

Förslag att studiestartsstödet blir kvar

Förslaget till ny statsbudget för 2020 är att studiestartsstödet ska finnas kvar även framöver. Regeringen budgeterar 410 miljoner kronor per år i anslag för 2020–2022. Enligt statsbudgeten för 2019 skulle anslaget för studiestartsstödet tas bort helt från och med 2020. Nu blir stödet alltså kvar, under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag.

För dig som arbetar med studiestartsstödet, CSN

SKL har återkommande uppmanat regeringen att låta studiestartsstödet finnas kvar. I en skrivelse till Utbildningsdepartementet i våras framförde SKL flera skäl till att bibehålla stödet. SKL har också tidigare, tillsammans med Arbetsförmedlingen, framfört förslag för att öka användningen av studiestartsstödet.

Skrivelse: Låt studiestartsstödet finnas kvar (PDF, nytt fönster)

Skrivelse: Förslag till förändringar av studiestartsstöd för att säkra reformens syfte (PDF, nytt fönster)

Förenklat arbetslöshetsvillkor från 1 mars 2019

Sedan den 1 mars 2019 är arbetslöshetsvillkoret förändrat. Det är nu tillräckligt med minst sex månaders arbetslöshet under de senaste tolv månaderna. Tidigare skulle den sökande ha varit arbetslös i sex sammanhängande månader.

Fakta om studiestartsstödet

  • Studiestartsstödet riktar sig till arbetslösa personer med kort tidigare utbildning
  • Vid heltidsstudier består stödet av ett bidrag på drygt 8 800 kr för fyra veckor (ingen lånedel) och ges under maximalt 50 veckor
  • Det är kommunen som tillsammans med Arbetsförmedlingen identifierar vilka individer som utgör målgruppen för insatsen i den aktuella kommunen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Helena Wintgren
    Utredare
  • Kristina Cunningham
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot