Publicerad: 23 februari 2018

Yrkesutbildning för vuxna

Yrkesinriktad utbildning för vuxna är en nödvändighet för att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ska kunna mättas. Inom både komvux och särvux finns möjlighet att läsa en yrkesutbildning.

Inom kommunernas vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux) finns möjlighet att läsa en yrkesutbildning. Yrkesutbildning inom komvux (yrkesvux) och gymnasieskolan har samma ämnesplaner men med skillnaden att yrkesvux är kursutformad och inte styrs av program. Syftet är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan.

Gymnasieskolan kan inte självt försörja den stora volym av kompetens med gymnasial yrkesutbildning som krävs i dag och framöver. Det är dels alldeles för få elever som väljer gymnasieskolans yrkesprogram och dels pågår en stor generationsväxling inom ett flertal sektorer som skapar större efterfrågan på viss arbetskraft.

SKL har verkat för fler platser på yrkesvuxenutbildning (yrkesvux) då det är nödvändigt för att möta efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Förändringar i utbildningssystemet behöver dock ske gradvis och med framförhållning. Det måste finnas rimliga förutsättningar att klara kompetensförsörjningen av lärare och skolledare samt att bygga ut utbildningarna lokalt.

Statsbidrag för regional yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Kommunala huvudmän i samverkan kan även söka statsbidrag för regional yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Det finns tre statsbidrag som regleras i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Skolverket har drygt 1,7 miljarder kronor att fördela för 2018.

SKL anser att det behövs ett antal förändringar för statsbidraget inom regional yrkesutbildning för vuxna. Syftet med SKL:s förslag till förändringar är att de nationella insatserna ska bli mer systematiska, långsiktiga och knyta an till det lokala utvecklingsarbetet.

Skrivelse: Se över nuvarande regelverk för statsbidrag inom vuxenutbildning (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Cunningham
    Utredare
  • Helena Wintgren
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot