Publicerad: 19 augusti 2019

Digitalisering

Digitaliseringen kan bidra till att skapa en effektivare och mer innovativ välfärd. SKL stödjer kommuner och regioner i att utveckla välfärden med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

För att kommuner och regioner ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar om ledarskap, juridik, datadriven innovation, en gemensam infrastruktur och digitala funktioner.

Det här gör SKL inom digitalisering

SKL-koncernen (SKL, Inera och SKL Kommentus) stöttar medlemmarna genom att riva rättsliga hinder, utveckla innovations- och förändringsledning, bevaka medlemmarnas intressen i statliga initiativ, erbjuda säkra informationsförsörjningstjänster och sluta ramavtal för produkter och tjänster.

SKL har tagit fram en strategi för grundläggande förutsättningar för digitalisering.

Samarbetet inom SKL-koncernen ger större nytta för medlemmarna.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Nyhetsbrev

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot