Publicerad: 21 maj 2019

Svenskt ramverk för digital samverkan

Svenskt ramverk för digital samverkan stöttar offentliga orga­ni­sationer att digitalt samverka och fungera effektivt tillsammans.

Ramverket är framtaget av eSAM. eSAM är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKL. Medlemmarna vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt

Svenskt ramverk för digital samverkan, eSAM

Nyttan med ramverket

Genom att vi utvecklar utifrån gemensamma principer kan vi lättare utveckla gemensamma lösningar - till nytta för medborgare och företag.
  • Lättare att utbyta information med varandra
  • Lättare att återanvända lösningar
  • Mer kostnadseffektivt

Informationsansvarig

  • Ulf Palmgren
    Programansvarig

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot