Publicerad: 19 oktober 2017

Dataskyddsförordningen, GDPR

I maj 2018 blir dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. Regelverket  ersätter personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL). SKL jobbar aktivt med att tolka vad denna lagändring praktiskt innebär för kommuner, landsting och regioner.

EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförordningen (GDPR). Det nya regelverket innehåller flera förändringar jämfört med nuvarande regler och SKL tycker därför det är viktigt att kommuner, landsting och regioner redan nu förbereder sig inför att den nya lagen ska träda i kraft. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är Datainspektionen.

Information om dataskyddsförordningen

Presentation av dataskyddsförordningen, Datainspektionen

Vad innebär dataskyddsförordningen?

I ett webbinarium förklarar SKL vad den nya dataskyddsförordningen innebär för kommuner, landsting och regioner. Från 18 maj 2016.

Vad innebär dataskyddsförordningen? 18 maj 2016, (Powerpoint, nytt fönster)

Informationsinsatser kring nya dataskyddsförordningen

SKL kommer att fokusera på tio prioriterade informationsinsatser. Datainspektionen planerar inte extra utbildningsinsatser eller information till kommuner och landsting.

SKL:s 10 prioriterade informationssatsningar

Utbildning i nya dataskyddsförordningen

Den 14 november anordnar SKL utbildningen i dataskyddsförordningen med inriktning på kommunala frågor. Under en kursdag går vi igenom hur vi möter de nya kraven, dataskyddsombudets arbetsuppgifter och hur organisationen kring dataskydd i en kommun kan se ut.

Utbildning: Den nya dataskyddsförordningen - inriktning på kommunala frågor.

Kompletteringslagstiftning

Remissvar som gäller som kompletteringslagstiftning till dataskyddsförordningen.

Betänkande ny dataskyddslag (SOU 2017:39), nytt fönster (PDF)

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49), nytt fönster (PDF)

SKL ingår i nätverket för EU:s dataskyddsförordning

Nätverket arbetar med införandet av dataskyddsförordningen.

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot