Publicerad: 28 februari 2018

Dataskyddsförordningen, GDPR

I maj 2018 blir dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag.  SKL jobbar aktivt med att tolka vad denna lagändring praktiskt innebär för kommuner, landsting och regioner.

EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförordningen (GDPR). Det nya regelverket  ersätter personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL). Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är Datainspektionen.

SKL:s 10 prioriterade informationsinsatser

SKL tycker det är viktigt att kommuner, landsting och regioner förbereder sig inför att den nya lagen ska träda i kraft. För att stödja och hjälpa sina medlemmar har SKL därför valt ut tio prioriterade områden. Under dessa områden kommer det löpande att läggas ut information, vägledning och stöd.

Se webbsändningar, få checklistor och stöd kring nya dataskyddsförordningen under de 10 informationsinsatserna

Övergripande om den nya dataskyddsförordningen

Kompletteringslagstiftning

Remissvar som gäller som kompletteringslagstiftning till dataskyddsförordningen.

Betänkande ny dataskyddslag (SOU 2017:39), (PDF, nytt fönster)

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49), (PDF,nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot