Publicerad: 10 april 2018

Fråga och svar

Vad är skillnaden mellan rättslig förpliktelse och myndighetsutövning? 

Fråga

Vad är det för skillnad på rättslig förpliktelse och myndighetsutövning ?

Svar

Myndighetsutövning är en myndighetsutövning. Medans rättslig förpliktelse är till exempel kraven i arkivlagen, bokföringslagen, skollagen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot