Publicerad: 12 mars 2018

Fråga och svar

Vad gäller kring öppenhet?

Fråga

När det gäller öppenhet. Hur ska informationen ske? Räcker det med en allmän information på till exempel hemsidan?

Svar

Man kan lämna generell info på hemsidan men måste man ju nå ut till medborgarna för att tala om att informationen finns där.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot