Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Vad är skillnaden mellan rättslig förpliktelse och myndighetsutövning? 

Fråga

Vad är det för skillnad på rättslig förpliktelse och myndighetsutövning ?

Svar

Myndighetsutövning är en myndighetsutövning. Rättslig förpliktelse däremot en behandling för att uppfylla krav som nationell lagstiftning kräver, som till exempel kraven i arkivlagen, bokföringslagen, skollagen.

Myndighetsutövning, Datainspektionen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot