Publicerad: 12 mars 2018

Fråga och svar

Att begära ut personuppgifter - vad gäller?

Fråga

Om någon begär ut personuppgifter via mejl, till exempel journalister, vad ska kommunen göra?

Svar

Någon begär ut personuppgifter med stöd av offentlighetsprincipen, alltså allmän handling. Det ska prövas på vanligt sätt , är det en allmän handling och det inte finns någon sekretess för uppgifterna, då ska det lämnas ut.

Om begäran om allmän handling kom in via mejl så väljer myndigheten själv om handlingen ska lämnas ut elektroniskt eller på papper via pappers post. Den enskilde har bara rätt att få papperskopia.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot