Publicerad: 2 mars 2018

Fråga och svar

Behöver fristående förskolor ha dataskyddsombud?

Fråga: Behöver enstaka fristående förskolor ha egna DSO (dataskyddsombud)?

Svar: Enstaka fristående skolor har ett DSO. Men det behövs bara om de behandlar känsliga personuppgifter i stor omfattning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot