Publicerad: 2 mars 2018

Fråga och svar

Hur hanterar jag uppgifter som särskild kost vid kurser?

Fråga: Kan man använda en öppen webbsida för att registrera anmälningar till kurser och samtidigt be personen registrera att den behöver särskild kost?

Svar: Det är en känslig uppgift och kräver en särskild kryssruta för samtycke.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot