Publicerad: 1 juni 2018

Fråga och svar

Behövs biträdesavtal med systemleverantörer?

Fråga

Vi är med i ett kommunalförbund som hanterar våra it-frågor, upphandlarsystem. Vi har biträdesavtal med dem, behöver vi ha biträdesavtal även med systemleverantörerna (där förbundet varit upphandlad myndighet) om dessa hanterar personuppgifter?

Svar

Om det är Kommunalförbundet som har handlat upp och tecknat avtal med dessa systemleverantörer så är det kommunalförbundet som ska ha biträdesavtal med dessa.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot