Publicerad: 25 juni 2018

Fråga och svar

Behövs PuB-avtal med skolfotoleverantörer?

Fråga

Behöver en skola ha PuB-avtal med skolfotoleverantörer?

Svar

Nej, det krävs förmodligen inte. Skolan lämnar ut klasslistorna med stöd av offentlighetsprincipen till fotoföretaget. Företaget behandlar uppgifterna för sina egna ändamål och ser till att de har en rättslig grund för sin behandling och inhämtar samtycke för egen del där det behövs.

Det faktum att myndigheten (den kommunala skolan) lämnar ut klasslistor till fotoföretaget gör inte att det ska träffas ett PuB-avtal mellan dessa parter. För att det ska bli aktuellt krävs att fotoföretaget behandlar personuppgifter för skolans räkning. Det verkar inte vara fallet i denna situation utan företaget behandlar sannolikt uppgifterna de får från kommunen för sin egen affärsverksamhet. 

Om skolan däremot själv har behov av bilderna i den pedagogiska verksamheten kan skolan stödja sig på att behandlingen är nödvändig för att skolan skall kunna utföra en uppgift av allmänt intresse – utbildning. I så fall kan behandlingen ske utan samtycke och utföras för skolans räkning av ett skolfotoföretag som skolan tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot