Publicerad: 2 mars 2018

Fråga och svar

Radering av personuppgifter?

Fråga: Enligt GDPR har en person rätt att få sina personuppgifter raderade, Gäller detta även en kommuns socialregister?

Svar: Rätten att bli glömd är väldigt överdriven i media, det är en väldigt smal rätt som bland annat inte gäller inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan, kreditupplysningsregister och så vidare.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot