Publicerad: 25 april 2018

SKL:s informationsinsatser kring nya dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla under 2018 och SKL kommer att fokusera på 10 informationsinsatser.  

Informationsinsatserna kommer i första hand fokusera på webbinformation och webbinarier och kommer att släppas löpande. Men SKL kommer även anordna utbildning i nya dataskyddsförordningen med inriktning på kommunala frågor. Datainspektionen planerar inte extra utbildningsinsatser eller information till kommuner och landsting.

De 10 informationsinsatserna

1. Information om dataskyddsförordningen

Här hittar du allmän informtion och hur du bäst förbereder sig inför den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

PM: SKL om nya dataskyddsförordningen (PDF, nytt fönster)

Vanliga frågor och svar om dataskyddsförordningen (Datainspektionen)

Utbildning den 26 april 2018: Den nya dataskyddsförordningen - inriktning kommunala frågor

Vägledningar från 29-gruppen översatta till svenska

Principles of the GDPR - EU-kommissionen

2. Dataskyddsombud

Vad är ett dataskyddsombud? Svar på detta samt vägledning, stöd och checklista för annons med mera hittar du här.

Vägledning kring dataskyddsombud (PDF, nytt fönster)

Vanliga frågor och svar kring dataskyddsombud

Checklista för dataskyddsombudsannons (PDF, nytt fönster)

Webbinar om dataskyddsombud

Information om dataskyddsombud från Datainspektionen

Anmäl och informera om att ni har ett dataskyddsombud, Datainspektionen

3. Cirkulär

Här hittar du återkoppling och information om eventuella anpassningar av svensk lag.

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny dataskyddslag

4. Personuppgiftsansvarig

Vad krävs av en personuppgiftsansvarig? Checklista kring vad en personuppgiftsansvarig bör göra, informtionsskyldigheter, analyser samt självkontroller finner du nedan.

Checklista - så här förbereder du dig inför nya dataskyddsförordningen

Webbinar – detta behöver du ha koll på inför nya dataskyddsförordningen

Det är viktigt att mallen nedan ses som ett arbetsdokument och du kommer att behöva anpassa mallen för varje verksamhet:

Mall för registerförteckning (Excel, nytt fönster)

Instruktioner - så här fyller du i registerförteckningen (PDF, nytt fönster)

Webbsändning med två exempel på hur du fyller i registerförteckningen

Riktlinjer kring personuppgiftsbehandling och e-post (PDF, nytt fönster)

PM om informationsskyldighet från e-Sam (PDF, nytt fönster)

Information om dataportabilitet från Datainspektionen

Information om konsekvensbedömningar och förhandssamråd från Datainspektionen

Vilken typ av personuppgiftsbehandling är e-post?

5. Fördjupning inom specialområde

En fördjupning kring specialområdena: E-hälsa, skola, arbetsliv och kommunikation.

Dataskyddsförordningen i hälso- och sjukvården

Dataskyddsförordningen, skola

Molntjänster i skolan

GDPR och folkbiblioteken

GDPR för kommunikatörer

GDPR och socialtjänsten

Vanliga frågor och svar kring kommunikation och bildhantering

Rekommendationerna till de Nationella Kvalitetsregistren med anledning av GDPR (PDF, nytt fönster)

Mallarna nedan har anpassats till de nya informationskrav som framgår av den nya dataskyddsförordningen. Mallarna lämpar sig för foldrar, affischer, hemsidor och kallelser med mera:

Mallar för informationsskyldighet - kvalitetsregister (word, nytt fönster)

6. Personuppgiftsbiträde

Mallar för avtal, checklista och upphandling.

Använd mallen nedan som ett exempel och avtalet kommer att behöva anpassas. Ny mall publicerades den 25 april 2018. Den nya versionen är framtagen med hjälp av våra medlemmar och leverantörer och är mer generisk och följer kapitel 28. Inom kort kommer vi även publicera avtalet på engelska.

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal (PDF, nytt fönster)

Redigerbar mall för personuppgiftsbiträdesavtal (Word, nytt fönster)

Checklista för bedömning av personbiträdesavtal (PDF, nytt fönster)

Förtydligande kring internt biträdesavtal inom den kommunala förvaltningen (PDF, nytt fönster)

7. Nätverk

Information om olika nätverk för att diskutera dataskyddsfrågor, samverka och dela material.

Nätverk och dela material

8. Ansvar, sanktionsavgifter och riskreducering

Här publicerar vi information kring ansvar, sanktionsavgifter och riskreducering samt en del information kring försäkringsskydd och kvalitetsarbete.

Information om dataskyddsmyndighetens roll, Datainspektionen

9. Webbinarier som handlar om nya dataskyddsförordningen

Vi spelar löpande in olika studiosamtal där SKL:s experter samt inbjudna gäster pratar om innebörden av den nya dataskyddsförordningen.

Alla webbinarier om nya dataskyddsförordningen

10. Informationssäkerhet 

Information kring privacy by design och upphandling. 

KLASSA, ett verktyg för informationsklassning

Information kring GDPR och upphandling (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot