Publicerad: 19 januari 2018

SKL:s informationsinsatser kring nya dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla under 2018 och SKL kommer att fokusera på 10 informationsinsatser.  

Informationsinsatserna kommer i första hand fokusera på webbinformation och webbinarier och kommer att släppas löpande. Men SKL kommer även anordna utbildning i nya dataskyddsförordningen med inriktning på kommunala frågor. Datainspektionen planerar inte extra utbildningsinsatser eller information till kommuner och landsting.

De 10 informationsinsatserna

1. Information om dataskyddsförordningen

Allmän informtion om dataskyddsförordningen (GDPR).

PM: SKL om nya dataskyddsförordningen (PDF, nytt fönster)

Vägledningar från 29-gruppen översatta till svenska

2. Dataskyddsombud

Vad är ett dataskyddsombud? Vägledning, stöd och checklista för annons.

Vägledning kring dataskyddsombud

Checklista för dataskyddsombudsannons

Webbinar om dataskyddsombud

Information om dataskyddsombud från Datainspektionen

3. Cirkulär

Cirkulär, övergripande information samt de svenska anpassningarna.

4. Personuppgiftsansvarig

Vad krävs av en personuppgiftsansvarig? Checklista kring vad en personuppgiftsansvarig bör göra, informtionsskyldigheter, analyser samt självkontroller.

Checklista - så här förbereder du dig inför nya dataskyddsförordningen, PDF (nytt fönster)

Webbinar – detta behöver du ha koll på inför nya dataskyddsförordningen

Mall för registerförteckning , Excel (nytt fönster)

Instruktioner - så här fyller du i registerförteckningen, PDF (nytt fönster)

PM om informationsskyldighet från e-Sam, PDF (nytt fönster)

Information om dataportabilitet från Datainspektionen

Information om konsekvensbedömningar och förhandssamråd från Datainspektionen

5. Fördjupning inom specialområde

En fördjupning kring specialområdena: E-hälsa, skola och arbetsliv.

Dataskyddsförordningen i hälso- och sjukvården

Dataskyddsförordningen, skola

Molntjänster i skolan

6. Personuppgiftsbiträde

Mallar för avtal, checklista och upphandling.

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal, PDF (nytt fönster)

Checklista för bedömning av personbiträdesavtal, PDF (nytt fönster)

Använd ovanstående avtal som ett exempel. Avtalet kommer att behöva anpassas av den som vill använda mallen. Detta avtal är mer omfattande än vissa andra mallar, vilket beror på att avtalet är tänkt att kunna användas för flera olika typer av behandlingar och situationer.

7. Nätverk

Tillgång till nätverk för att diskutera dataskyddsfrågor, samverka och dela material.

Nätverk och dela material

8. Ansvar, sanktionsavgifter och riskreducering

Information kring ansvar, sanktionsavgifter och riskreducering samt en del information kring försäkringsskydd och kvalitetsarbete.

Information om dataskyddsmyndighetens roll, Datainspektionen

9. Webbinarier som handlar om nya dataskyddsförordningen

Studiosamtal där SKL:s experter samt inbjudna gäster pratar om innebörden av den nya dataskyddsförordningen.

Alla webbinarier om nya dataskyddsförordningen

10. Informationssäkerhet 

Information kring privacy by design och upphandling. 

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot