Publicerad: 23 maj 2018

Allmänt om dataskyddsförordningen (GDPR)

Här hittar du allmän informtion och hur du bäst förbereder sig inför den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Här förklarar SKL vad den nya dataskyddsförordningen innebär för kommuner, landsting och regioner. Webbsändningen är från 18 maj 2016.

För en fördjupad bild av den nya dataskyddsförordningen och konsekvenserna för kommuner och landsting har SKL tagit fram ett PM i frågan.

PM: SKL om nya dataskyddsförordningen (PDF, nytt fönster)

Det finns även en onlineutbildning för dig som arbetar med GDPR och behöver ha en överblick över vad GDPR handlar om.

Grundutbildning i den nya dataskyddsförordningen

Datainspektionen har sammanställt översikter över viktiga saker att tänka på i GDPR-arbetet

Personuppgiftsbehandling hos myndigheter, Datainspektionen

Dataskyddsförordningens grundläggande principer, Datainspektionen

Rättslig grund för databehandling, Datainspektionen

EU-kommisionen sammanställer de grundläggande principerna för GDPR

Principles of the GDPR, EU-kommissionen

Informationsansvarig

  • Johan Nilsson
    Kommunikatör
  • Staffan Wikell
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot