Publicerad: 16 maj 2018

Cirkulär om Dataskyddsförordningen

Här hittar du återkoppling och information om eventuella anpassningar av svensk lag.

Den 24 april 2018 antog riksdagen en ny dataskyddslag. Lagändringen börjar att gälla den 25 maj 2018.

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, Riksdagen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot