Publicerad: 21 juni 2017

Fråga och svar

Vem har ansvar?

Personuppgiftsansvarig nämnd i varje kommun, landsting och region ansvarar för att Dataskyddsförordningens regler följs. Det är alltså inte ombudet som ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen.

Därför måste organisationen ha rutiner och arbeta på ett sådant sätt att nödvändiga att krav efterföljs. Om en organisation inte har följt reglerna är det organisationen som har ansvar, inte ombudet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot