Publicerad: 21 juni 2017

Fråga och svar

Vem kan vara dataskyddsombud?

Personen som utses till dataskyddsombud ska utses baserat på yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna och därmed ha kunskap om dataskydd. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen.

De personuppgiftsansvariga nämnderna inom kommunen, landstinget eller regionen ansvarar för att ombudet får det stöd, befogenheter och tillräckliga resurser som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt. Ombudet ska också ges möjlighet att delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera direkt till högsta förvaltningsnivå.

Uppdraget är personligt och ska beslutas av varje nämnd som ombudet arbetar för. Det är tillåtet att anlita en utomstående uppdragstagare.

Informationsansvarig

  • Johan Nilsson
    Kommunikatör
  • Staffan Wikell
    Förbundsjurist







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot