Publicerad: 23 april 2018

Fråga och svar

Hur korrelerar arkivlagen och GDPR?

Fråga

Exempelvis hur gör vi med material på sociala medier och webb som vi bör ta bort enligt GDPR men måste arkivera enligt arkivlagen? Gäller inte samtycke då?

Svar

Det innebär att vi som kommun, eller annan myndighet, kan komma att vara skyldiga att spara en bild enligt arkivlagen, även om den inte får användas för bildpublicering längre. Det gäller alltså om vi inte kan inhämta samtycke för att publicera bilden.

Informationsansvarig

  • Staffan Wikell
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot