Publicerad: 21 februari 2018

Fråga och svar

Måste ett samtycke vara tidsbegränsat?

Nej, men det måste vara avgränsat för ett eller flera specifika ändamål.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot