Publicerad: 21 februari 2018

Fråga och svar

Publicering av personuppgifter i tryckt material

Fråga

Vad gäller för publicering av personuppgifter i tryckt material? Exempel bilder i en årsredovisning eller broschyr som inte ligger på webben.

Svar

I detta fall bör det omfattas av undantaget för tryckfrihet och yttrandefrihet, det vill säga det omfattas inte av PuL eller dataskyddsförordningen.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot