Publicerad: 21 februari 2018

Fråga och svar

Måste samtycket alltid vara skriftligt?

Nej, ett samtycke behöver inte alltid vara skriftligt men det måste finnas dokumenterat i verksamheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot