Publicerad: 12 december 2017

Nätverk och dela material, GDPR

SKL har skapat ett digitalt samarbetsrum för frågor som berör nya dataskyddsförordningen, GDPR. 

Ställ frågor i SKL:s digitala samarbetsrum för GDPR

Målgruppen för detta samarbetsrum är du som är ansvariga för dataskyddsfrågor i varje kommun, landsting och region, exempelvis dataskyddsombud, jurister, informationssäkerhetssamordnare och andra som arbetar med dataskyddsfrågor. Tanken med detta samarbetsrum är att du ska kunna ställa frågor till SKL men även svara på varandras frågor och samarbeta.

SKL kommer även att löpande anordna webbseminarier och frågor som berör webbsändningarna ska du sedan kunna ställa i samarbestrummet och SKL:s experter kommer att svara på era frågor löpande. Genom att ha frågor och svar i samarbetsrummet kommer svaren ligga tillgängliga även för andra.

Sidan är öppen för medarbetare i SKL:s medlemsorganisationer och administreras av SKL. För den som vill gå med i Samarbestrummet kan mejla till olof.raab@skl.se eller emma.patel@skl.se.

Logga in på Samarbetsrummet för Dataskyddsförordningen, GDPR

Använd Dela Digitalt och använd rätt sökord

Dela Digitalt är en samverkansportal för kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter. SKL vill därför gärna uppmuntra att du delar med dig av ditt arbete som du gör kring dataskyddsförordningen på denna sajt. Men för att det ska bli sökbart och vara lätt att hitta är det viktigt att du använder rätt sökord.

För att ditt material ska bli sökbart och vara lätt att hitta måste du "tagga" det när du de lägger in det på Dela Digitalt. Lägga in material som handlar om dataskyddsförordningen under verksamhetsrubriken: Verksamhetsövergripande. Använd sedan de fria taggarna och skriva dataskyddsförordningen och GDPR samt om det finns fler ord som är relevanta för innehållet.

Genom att "tagga" materialet med dessa sökord kan andra hitta materialet genom att söka på dessa ord.

Dela Digitalt 

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot