Publicerad: 1 november 2019

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträden och avtal kring dessa är bland de ämnen vi får absolut mest frågor om och där det verkar råda mest oklarheter.

Allmänt om personuppgiftsbiträden

Definition av personuppgiftsbiträde, Datainspektionen

Mallar för avtal, checklista och upphandling

Ny mall för personuppgiftsbiträdesavtal publicerades den 18 december 2018. Den nya versionen är framtagen gemensamt för SKL, SKL Kommentus och Inera AB och syftar till att vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer ska använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande part. Det nya avtalet har tagits fram efter olika möten med branschorganisationer och leverantörer som haft möjlighet att framföra sina synpunkter.

För er som har använt den gamla mallen: ni behöver inte byta mall, men i framtiden rekommenderar vi denna version.

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal (Word, nytt fönster)
(MD5: 521a94a04eb0385395eb705fe7c38d2e)

Mall för instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal (Word, nytt fönster)
(MD5: 6af1aa6a5bd430d4717f06199847f2bc)

Mall för lista på underbiträden till personuppgiftsbiträdesavtal (Word, nytt fönster)
(MD5: 6fbe3b4145d73f37e03ef344700b7063)

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal, engelsk version (Word, nytt fönster)
(MD5: 0c2151b04232ee304d03559a86d5938b)

Mall för instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal, engelsk version (Word, nytt fönster)
(MD5: 4ff5b7a52cbef54d1ca49a5a457e1bc9)

Mall för lista på underbiträden till personuppgiftsbiträdesavtal, engelsk version (Word, nytt fönster)
(MD5: 9669c5bf1e09f6b9f5e2ccfaa5832968)

Checklista för bedömning av personbiträdesavtal (PDF, nytt fönster)

Förtydligande kring biträdesavtal inom den kommunala förvaltningen (PDF, nytt fönster)

Bilder från presentationen av nytt PUB-avtal 181218 (PDF, nytt fönster)

Kommentar om SKL-koncernens PUB-avtal (PDF, öppnas i nytt fönster)

SKL-koncernen presenterar nytt koncerngemensamt PUB-avtal

Det nya koncerngemensamma PUB-avtalet för SKL-koncernen presenterades vid ett seminarium. Arbetsgruppen som har tagit fram avtalet diskuterade vilka principer man arbetat utifrån, förtydligade vissa skrivningar och svarade på frågor från både medlemmar och leverantörer.

Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) - detta bör du tänka på

I videon diskuterar SKL:s förbundsjurister Pål Resare och Staffan Wikell personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och ger tips på vad du bör tänka på.

Informationsansvarig

  • Staffan Wikell
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot