Publicerad: 21 augusti 2018

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträden och avtal kring dessa är bland de ämnen vi få absolut mest frågor och där det verkar råda mest oklarheter.

Allmänt om personuppgiftsbiträden

Definition av personuppgiftsbiträde, Datainspektionen

Mallar för avtal, checklista och upphandling

Använd mallen nedan som ett exempel och avtalet kommer att behöva anpassas. Ny mall publicerades den 28 juni 2018. Den nya versionen är framtagen med hjälp av våra medlemmar och leverantörer och är mer generisk och följer artikel 28. För er som har använt den gamla mallen, ni behöver inte byta mall men i framtiden rekommenderar vi denna versionen. Även en engelsk version finns nedan. Denna version publicerades 3 juli 2018.

Redigerbar mall för personuppgiftsbiträdesavtal (Word, nytt fönster)

Checklista för bedömning av personbiträdesavtal (PDF, nytt fönster)

Förtydligande kring biträdesavtal inom den kommunala förvaltningen (PDF, nytt fönster)

Personal data assistant agreement (Word, nytt fönster)

Webbsändning personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)

I denna webbsändning diskuterar SKL:s förbundsjurister Pål Resare och Staffan Wikell personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och ger tips på vad du bör tänka på.

Informationsansvarig

  • Johan Nilsson
    Kommunikatör
  • Staffan Wikell
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot