Publicerad: 16 november 2016

Digital delaktighet - en demokratisk angelägenhet

Det digitala klyftan i Sverige krymper långsamt och verkar bestå. Därför har kommuner en viktig roll att nå dem som sällan eller aldrig använder Internet. Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet.

De som saknar digital kompetens är ofta äldre, nyanlända eller lågutbildade, men det gäller långt ifrån alla. Det finns också välutbildade och höginkomsttagare som inte är digitalt delaktiga. Därför behövs de många olika typer av insatser för att höja den digitala kompetensen hos medborgarna.

Kommunerna jobbar på olika sätt med att öka invånarnas digitala kompetens på bibliotek, kontaktcenter och e-serviceverkstäder. På många bibliotek anordnas utbildningsinsatser. Biblioteken erbjuder ofta personlig service där invånare får hjälp med vardagliga ärenden på internet. 

Digidel-nätverket

Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige. Nätverket bildades när den nationella kampanjen för ökad digital delaktighet Digidel 2013 avslutades i december 2013. Syftet är att genom samverkan och delad kunskap arbeta för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Varje organisation och myndighet som deltar och samverkar i Digidelnätverket gör insatser utifrån sitt eget uppdrag och sin egen roll. Nätverket består av SKL, lokala, regionala och nationella organisationer som bibliotek, studieförbund, folkhögskolor, myndigheter, föreningar och företag.

Digidelnätverket, webbplats

eMedborgarveckan

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka som arrangeras i oktober varje år med syftet att öka den digitala delaktigheten och kunskap om och användningen av främst offentliga e-tjänster. Nu finns återblick från eMedborgarveckan 2016 där över 170 aktörer tillsammans nådde fler än 20000 deltagare.

eMedborgarveckan, Digidel

Get Online Week

Get Online Week är en årligen återkommande kampanj, som äger rum i hela Europa. 2016 är det veckan 14-20 mars. Syftet är att öka den digitala delaktigheten och få fler att påverka och använda digitala offentliga tjänster.

Get Online Week Sverige, Digidelnätverkets webbplats

Digital delaktighet - En inspirationsbok

SKL har sammanställt en skrift som lyfter fram flera goda exempel på insatser för att öka den digitala delaktigheten i såväl kommuner som hela regioner. Skriften finns att ladda ner som både PDF och e-bok.

Digital delaktighet - En inspirationsbok

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot