Publicerad: 29 juni 2017

Digital delaktighet, öppenhet

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för kommuner, landsting och regioner att ta tillvara på medborgarnas engagemang och kompetens när samhället och välfärden utvecklas.

I dagens informationssamhälle räcker det inte för medborgare att vara passiva mottagare av information. Utan de vill på ett helt annat sätt delta i dialoger och debatter. Inte bara med kommuner och landsting utan även med varandra och utan att vara anslutna till ett parti.

Utbildningar digital delaktighet

SKL håller utbildningar inom öppna data och medborgardialog. Utbildningarna riktar sig till tjänstemän i kommuner, landsting och regioner med uppdrag att utveckla medborgardialog med stöd av IT.

Utbildningar medborgardialog och delaktighet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot