Publicerad: 10 februari 2017
Prenumerera på Digitalisering, e-tjänster

Digital delaktighet, öppenhet

Nya teknologier innebär nya möjligheter. Tekniken i sig är inte en utmaning utan hur de nya medierna kan användas för att stärka kommunen och landstinget som aktör för demokrati.

I dagens informationssamhälle räcker det inte för medborgare att vara passiva mottagare av information. Utan de vill på ett helt annat sätt delta i dialoger och debatter. Inte bara med kommuner och landsting utan även med varandra och utan att vara anslutna till ett parti.

Utbildningar digital delaktighet

Under våren 2017 håller SKL utbildningar inom öppna data och medborgardialog. Utbildningarna riktar sig till tjänstemän i kommuner, landsting och regioner med uppdrag att utveckla medborgardialog med stöd av IT.

Utbildningar medborgardialog och delaktighet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot