Publicerad: 12 december 2017

Digital delaktighet, öppenhet

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för kommuner, landsting och regioner att ta tillvara på medborgarnas engagemang och kompetens när samhället och välfärden utvecklas.

I dagens informationssamhälle räcker det inte för medborgare att vara passiva mottagare av information. Utan de vill på ett helt annat sätt delta i dialoger och debatter. Inte bara med kommuner och landsting utan även med varandra och utan att vara anslutna till ett parti.

Folkbibliotek - viktig aktör för digital delaktighet

Den digitala utvecklingen går framåt i en rasande fart. Men den digitala klyftan krymper fortfarande långsamt. Därför är det viktigt att kommuner når de som sällan eller aldrig använder internet. I detta arbete är Folkbiblioteket en viktig aktör.

Folkbibliotek gör insater för att öka den digitala delaktigheten

Utbildningar digital delaktighet

SKL håller utbildningar inom öppna data och medborgardialog. Utbildningarna riktar sig till tjänstemän i kommuner, landsting och regioner med uppdrag att utveckla medborgardialog med stöd av IT.

Utbildningar medborgardialog och delaktighet

Webbsändning: Digitalt först – hur utvecklar vi digitalt sen? 

Webbsändning från Internetdagarna 2017. Internatdagarna är en mötesplats för alla som älskar internet och Digidelspåret arrangerades av Digidelnätverket.

Digidelnätverkets hemsida

Fokus på e-tjänster och delaktighet på eMedborgarveckan

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka som arrangeras i oktober varje år med syftet att öka den digitala delaktigheten och kunskap om och användningen av främst offentliga e-tjänster.

2017:s eMedborgarvecka

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot