Publicerad: 5 oktober 2018

Digital delaktighet, öppenhet

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för kommuner, landsting och regioner att ta tillvara på medborgarnas engagemang och kompetens när samhället och välfärden utvecklas.

I dagens informationssamhälle räcker det inte för medborgare att vara passiva mottagare av information. Utan de vill på ett helt annat sätt delta i dialoger och debatter. Inte bara med kommuner och landsting utan även med varandra och utan att vara anslutna till ett parti.

Folkbibliotek - viktig aktör för digital delaktighet

Den digitala utvecklingen går framåt i en rasande fart. Men den digitala klyftan krymper fortfarande långsamt. Därför är det viktigt att kommuner når de som sällan eller aldrig använder internet. I detta arbete är Folkbiblioteket en viktig aktör.

Folkbibliotek gör insater för att öka den digitala delaktigheten

Utbildningar digital delaktighet

SKL håller utbildningar inom öppna data och medborgardialog. Utbildningarna riktar sig till tjänstemän i kommuner, landsting och regioner med uppdrag att utveckla medborgardialog med stöd av it.

Utbildningar medborgardialog och delaktighet

Webbsändning: Digitalt först – hur utvecklar vi digitalt sen? 

Webbsändning från Internetdagarna 2017. Internetdagarna är en mötesplats för alla som älskar internet. Digidelspåret arrangerades av Digidelnätverket.

Digidelnätverkets hemsida

eMedborgarveckan

eMedborgarveckan är en nationella kampanj vars syfte är att främjar ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. Detta är ämnen som SKL tycker är viktiga och vill lyfta.

Den 8 -14 oktober är det eMedborgarveckan och e-tjänsternas tillgänglighet i fokus.  Kampanjveckan arrangeras i oktober varje år med syftet att öka den digitala delaktigheten och leda till ökad kunskap om de offentliga e-tjänsterna som finns.

www.digidel.se kan du läsa mer om eMedborgarveckan och se var i landet det arrangeras aktiviteter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot