Publicerad: 29 juni 2017

E-lärande

E-lärande är en metod där lärandet sker med hjälp av digitala kanaler. Det kan vara interaktiva utbildningar men också instruktionsfilmer, texter, bilder eller en pod med ett pedagogiskt syfte.

SKL jobbar övergripande med e-lärande för att förenkla erfarenhetsutbyte och samverkan mellan kommuner, landsting och regioner. Fokus ligger på att synliggöra, tillgängliggöra och sprida medlemmarnas arbete med e-lärande. Fler ska kunna ta del av mer för att få större möjligheter att skapa bra och hållbara lösningar.

Nätverket för e-lärande

Nätverket är till för SKL:s medlemmar och riktar sig till dig som vill dela erfarenheter av e-lärande, söka hjälp av kollegor eller sprida bra arbetssätt, dokument eller idéer kring e-lärande.Nätverket har ett digitalt samarbetsrum. Dessutom arrangeras fyra nätverksträffar per år där du kan delta på plats eller distans. Ett programråd, bestående av representanter ifrån nätverket, träffas regelbundet och planerar och styr nätverksträffarna.

Ansök om att gå med i SKL:s nätverk för e-lärande

Nätverksträffar

  • September 2017: Tema mätning av e-lärande
  • December 2017: Juridiken bakom/upphandling av e-lärande

eLärandebiblioteket, hitta och dela e-lärande

I eLärandebiblioteket kan du enkelt hitta och dela information om e-utbildningar med kommuner, landsting och regioner. Syftet med eLärandebibliotektet är att synliggöra vilket e-lärande som finns så att flera kan dra nytta av det. eLärandebiblioteket kommer att lanserar på Offentliga Rummets nätverksdag den 30 maj.

eLärandebiblioteket, hitta och dela e-lärande

Utveckla e-lärande tillsammans i Dela Digitalt

Dela Digitalt är en samverkansportal där kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter både samverkar för att realisera gemensamma initiativ och delar med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen.

Om du har en idé kring e-lärande som du vill utveckla tillsammans med andra så lägger du upp det på Dela Digitalt, dela utveckling. Du kan även leta efter befintliga projekt som du kan engagera dig i.

Dela Digitalt, dela utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot