Publicerad: 4 oktober 2018

Öppna data

Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda. SKL arbetar för att underlätta och ge stöd till kommuner och landsting i arbetet med öppna data.

I korthet är öppna data information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering.

I dag är det endast ett fåtal kommuner i Sverige som har en strategi för- och arbetar aktivt med att tillhandahålla öppna data. SKL arbetar i olika satsningar för att underlätta arbetet med att förenkla tillgången till offentlig information.

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot