Publicerad: 14 mars 2017

Många vinnande lösningar i Hack for Sweden

Den 11-12 mars samlade tävlingen Hack for Sweden dubbelt så många tävlingsdeltagare som förra året. Uppgiften var att under 24 timmar lösa samhällsutmaningar med hjälp av öppna data.

Förstapriset – Hack for Sweden Award – tilldelades laget Kornknut för Project Skog. Det vinnande bidraget använde sig av data från Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning. Juryns motivering löd:

”Innovativ användning av öppna data för att förändra världen till det bättre. Genom att analysera data från ett stort antal källor så kan detta projekt påverka myndighetsutövande samt öka medborgares insyn i vad som faktiskt händer i vårt land.”

Vinnarna i övriga kategorier

  • Bästa nytta för allmänheten

”Sverige är Stort” med tjänsten Ditt nya hem, ett verktyg för att underlätta integration genom att exempelvis hitta en bostad och kunna påbörja SFI-utbildning.

  • Juryns pris

Kompetens och jämlikhet genom tillgång till kunskap – dokumentation och forskning som visar hur svårt det kan vara att få tillgång till öppna data, som ett sätt att skapa förutsättningar för dem som i framtiden vill använda öppna data från Skolverket.

  • Bästa visualisering

Open data in VR – om hur virtual reality kan bidra till att presentera information i andra perspektiv än de som ges i andra typer av media.

  • Best Young Hacker

En app som levandegör historiska händersler med hjälp av bl.a. GPS-infomration och som kan föreslå kulturhistoriska vandringar, konstpromenader eller en tävling som går ut på att samla så många historiska föremål som möjligt.

  • Deltagarnas pris

Statistical research for a better future – jämförande statistik mellan olika regeringsperioder.

SKL i partnerskap med Hack for Sweden

Hack for Sweden arrangerades för fjärde gången och i år var även SKL partner.

- SKL har deltagit i syfte att lyfta fram den öppna data som våra medlemmar och vi själva publicerar, erbjuda möjlighet för utvecklare att ta fram spännande applikationer och lösningar som involverar data från kommuner, säger Anders Nordh, ansvarig för SKL:s partnerskap.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot