Publicerad: 10 december 2018

Inspiration, goda exempel öppna data

Här har vi samlat goda exempel från verksamheter där man på olika sätt arbetat för att tillgängliggöra öppna data.

Exempel på öppna skolmatsmenyer

Helsingborg, Linköping och Örebro kommun har tagit fram ett förslag till specifikation för hur information om skolmat kan se ut som öppna data. Detta är ett led i projektet Öppna Helsingborg som syftar till att göra data från staden fritt tillgänglig för alla invånare genom att publicera den som öppna data.

Skolmatsdata i Helsingborg

Skolmatsdata i Örebro

Intervjuer på temat öppna data

Under 2015 gör SKL videointervjuer med intressanta personer som har erfarenhet av att jobba med öppna data på olika sätt. Ta del av deras tankar och få konkreta tips på hur du kan komma igång i arbetet med att tillgängliggöra öppen information.

Intervjuer, öppna data

Gemensamma specifikationer för kommunala öppna datamängder

Ett Vinnovafinansierat projekt om gemensamma specifiktioner för kommunala öppna datamängder har pågått under 2016. Projektet leddes av Förenigen Sambruk och SKL medverkade i styrgruppen. Resultat blev två gemensamma specifikationer för datamängderna Livsmedelskontroller och leverantörsreskontra.

Livsmedelskontroller, Sambruk.se

Leverantörsreskontra, Sambruk.se

Mer information om projektet, Sambruk.se

Webbsändning

SKL och Sambruk webbsände ett seminarium där arbetet med att ta fram gemensamma specifikationer för datamängderna Livsmedelskontroller och leverantörsreskontra presenteras.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot