Publicerad: 4 oktober 2018

Intervjuer öppna data

SKL har under 2015 gjort ett antal videointervjuer med intressanta personer på temat öppna data.

I intervjuerna nedan får vi lyssna till personer som är experter inom området och som arbetar i kommuner, tankesmedjor och på Open Data Institute. Ta del av konkreta tips och tankar kring hur du kan komma igång och vikten av att publicera öppen information.

Öppna data avgörande för utveckling av offentlig sektor

Andrew Collinge ansvarar för London City datastore och London City dashboard, som bland annat innehåller data om befolkning, transportsystem och miljö. Andrew har varit med och tagit fram många e-tjänster som underlättar för Londonborna på olika sätt. I den här intervjun argumenterar Andrew för att öppna data är en avgörande faktor för utveckling och effektivisering av offentlig sektor.

Intervju med Andrew Collinge, Assistant Director, Intelligence and Analysis, Greater London Authority, UK. 2015 (nytt fönster)

Mer om Andrew Collinges arbete i London (nytt fönster)

Öppna data skapar verksamhetsnytta

Tom Brown som är ansvarig för bland annat geografisk information i kommunen Lambeth i London berättar om hur de tillgängliggör geografisk information öppet och vilka konkreta nyttor detta ger såväl för kommunen men också för medborgare. Han framhåller också nyttan även för den egna organisationen när data finns tillgängligt som öppen data, det gör det lättare att söka information även mellan olika förvaltningar.

Intervju med Tom Brown, Geographic and Property Information Manager, ICT services, Lambeth Council, UK. 2015 (nytt fönster)

Mer om Lambeths arbete med öppna data (nytt fönster)

Ökad transparens ställer nya krav på ledare

Simon Burall är chef för tankesmedjan Involve som har många uppdrag inom offentlig sektor i England. Simon menar att det är avgörande att den information som publiceras ska vara begriplig för medborgare samt reflekterar över hur ökad transparens ställer nya krav på ledare.

Intervju med Simon Burall, Director Involve, UK. 2015 (nytt fönster)

Behovet av ökad öppenhet

Jonathan Carr-Westh är chef för LGIU som är en tankesmedjan som arbetar nära kommuner i England. I intervjun pratar han om varför det är viktigt att i större utsträckning involvera människor i frågor om vad som är viktigt att publicera.

Intervju med Jonathan Carr-Westh Chief executive at LGIU (Local Government Information Unit) UK 2015 (nytt fönster)

Öppna data skapar värde för medborgare

Simon Bullmore stöttar kommuner som vill utveckla sitt arbete med öppna data. Simon ger bland annat ett exempel från Leeds där medborgargrupper kombinerar data för bostadsplanering med data som visar risker för översvämningar för att se om kommunen planerar att bygga på riskabla områden. Tom framhåller att kommuner i större omfattning bör föra samtal med sina medborgare för att identifiera inom vilka frågeområden öppna data kan fylla ett stort värde.

Intervju med Simon Bullmore, Training Business Manager, Open Data Institute UK. 2015 (nytt fönster)

Kom igång med att publicera öppna data

James Smith arbetar med verktyg och standarder kring öppna data. Han menar att vi behöver bli lite mer experimentella när vi publicerar öppna data och att det inte alltid behöver vara perfekt från början.

Intervju James Smith, Web developer Open Data Institute UK. 2015 (nytt fönster)

Transparens underlättar vid beslutsfattande

John Biggs utgångspunkt är att transparens hjälper till att fatta beslut. I intervjun pratar han om varför det, ut ett demokratiskt perspektiv, är viktigt att medborgare har tillgång till öppen information.

Intervju med John Biggs, London Assembly member at Labour party, Greater London Authority, UK. 2015 (nytt fönster)

​Varför öppna data är viktigt

Per Mosseby ger några motiv till varför vi behöver publicera mer öppna data samt tips på hur kommuner och landsting enkelt kan komma igång med publicering.

Intervju med Per Mosseby, direktör avdelningen för Digitalisering på SKL, 2015 (nytt fönster)

Mer om SKLs arbete med öppna data

Öppenhet ur ett demokratiskt perspektiv

Edward Andersson ger ett demokratiskt perspektiv på öppna data och information och pekar på vikten av att medborgare har tillgång till rätt och riktigt information vid rätt tillfälle.

Intervju med Edward Andersson, konsult, European Associate Involve, UK. 2015 (nytt fönster)

Örebro kommuns arbete med öppna data

E-strategen Björn Hagström berättar om Örebro kommuns arbete med öppna data, varför det är viktigt att fler kommuner kommer igång med publicering samt ger konkreta tips på hur man kan börja.

Intervju med Björn Hagström, e-strateg i Örebro kommun. 2015 (nytt fönster)

Mer om Örebro kommuns arbete med öppna data (nytt fönster)

Linköpings kommuns arbete med öppna data

IT-strategen Fredrik Eriksson berättar om hur Linköpings kommun arbetar med öppna data på flera olika sätt, allt ifrån Hackatons till samverkan med näringslivet. Fredrik ger också tips på hur man snabbt kan komma igång med publicering av öppna data.

Intervju med Fredrik Eriksson, IT-strateg, Linköpings kommun. 2015 (nytt fönster)

Mer om Linköpings kommuns arbete med öppna data (nytt fönster)

Om East Sweden Hack (nytt fönster)

Öppna data ökar den interna effektiviteten

Jens Lindh berättar att KSL har tagit fram en enkel guide om hur man startar arbetar med öppna data. I intervjun ger han konkreta tips och argumenterar för att öppna data ökar den interna effektiviteten.

Intervju med Jens Lindh, IT-strateg KSL. 2015 (nytt fönster)

Mer om KSLs arbete med öppna data (nytt fönster)

Så här kan du publicera öppna data

IT-strategen Björn Söderlund beskriver vikten av att publicera mer öppen data, och olika sätt att publicera öppna data. Han menar att ju fler som publicerar öppna data desto större nytta för medborgare och verksamheterna.

Intervju med Björn Söderlund, IT-strateg i Lidingö kommun. 2015 (nytt fönster)

Mer om Lidingö kommuns arbete med öppna data (nytt fönster)

Utvecklingen av öppna data

Magnus Kolsjö ger sina reflektioner kring utvecklingen av öppna data.

Intervju med Magnus Kolsjö, expert, 2015 (nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot