Publicerad: 10 mars 2016
Prenumerera på Digitalisering, e-tjänster

Öppna data från SKL

Ta del av öppna data om kommuner och landsting, samt deras verksamheter, som är fritt för allmänhet och företag att använda.

Öppna data från SKL

SKL tillhandahåller öppna data med över 3 000 nyckeltal från verksamheter och områden som: Befolkning, Ekonomi, Personal, Hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Infrastruktur, Kultur och fritid, Omsorg om äldre- och funktionshindrade, Regional utveckling, Barn och utbildning.

Nyckeltal i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Du kan hämta alla nyckeltal i Kolada automatiskt till en webbsida, en applikation eller en databas, genom ett anrop mot ett API (Application Programming Interface).

Nyckeltal och instruktioner för anrop till databasen, för utvecklare och programmerare

Fakta om kommuner och landsting

Filer med grunddata om kommuner, landsting och regioner. Kommunkoden fyrsiffrig och bestäms av Skatteverket. De första två siffrorna står för det län (se länskod) kommunen tillhör, de två sista är individuella för kommunen.

Kommunkoder (KKOD), Excel

Kommunkoder (KKOD), OpenDocument

Kommunkoder (KKOD), Excel med kommaavgränsade värden

Kommunkoder (LKOD), XML

Länskoder, Excel

Länskoder, OpenDocument

Länskoder, Excel med kommaavgränsade värden

Länskoder, XML

SKL:s öppna data får användas enligt PSI-direktivet

SKL publicerar öppna data, fritt för vidareutnyttjande, enligt PSI-direktivet. Med öppna data avses information som tillhandahålls utan avgift eller begränsande villkor. Tanken är att offentlig information ska kunna användas av myndigheter, företag och allmänhet för att skapa nya tjänster.

Vad som är öppna data regleras i PSI- och Inspire-direktiven från EU som också införts i svensk lagstiftning.

PSI-direktivet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot