Publicerad: 8 december 2015

SKL:s verktyg för att publicera öppna data

SKL erbjuder sedan 2014 ett verktyg som underlättar för kommuner och landsting att komma igång med publicering av öppna data.

oppnadata.skl.se

Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller landstings data som redan finns publicerade i databasen Kolada. Informationen som verktyget hämtar från kommuner, landsting och regioner bearbetas först hos ett flertal myndigheter och organisationer. Därefter analyseras informationen av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) som slutligen publicerar nyckeltal i verktyget.

Kolada, databas

RKA, webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot