Publicerad: 4 oktober 2018

Stöd, vägledning öppna data

Här har vi samlat ett antal tips och vägledningar för att stödja arbetet vid införande av öppna data.

Ramverket för öppna data

SKL samverkar kring ett nationellt ramverk för öppna data. Det erbjuder stöd och hjälp för kommuner och landsting att göra information tillgänglig att återanvändas av företag, organisationer och enskilda personer.

Ramverk för öppna data

E-delegationens vägledning för juridiska frågor

Denna vägledning innehåller dels en introduktion till det rättsliga regelverket på området, dels E-delegationens rekommendationer kring elektroniskt tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande.

Vidareutnyttjande av offentlig information, en vägledning för myndigheter (PDF, nytt fönster)

Öppen data ska vara

Lätt att hitta kommunens eller landstingets öppna data

För att det ska vara enkelt att hitta de data som kommunen, landstinget eller regionen tillhandahåller bör de finnas samlade i en förteckning på respektive webbplats.

Lätt att förstå hur data kan användas

Även om data är publicerade på webbplatsen kan det vara svårt att förstå om och hur man får använda informationen. Därför behöver villkor och semantik för informationen beskrivas. I de fall användare har frågor om informationen ska det vara lätt att få kontakt med rätt person.

Lätt att använda öppna data

Genom att undersöka möjligheten att automatiskt exportera data i systemet minimeras kostnaderna för att tillhandahålla information. När kommunen, landstinget eller regionen deltar i gemensamma projekt ökar möjligheten att lösningar använder data från flera.

Checklista för snabbstart av arbetet med öppna data

  1. Besluta om ansvariga för arbetet med öppna data.
  2. Ta ställning till hur arbetet med öppna data förhåller sig till arbetet med informationssäkerhet.
  3. Besluta om avgifter och övriga villkor för vidareutnyttjande av informationen inom de ramar som är möjliga utan att ta ett beslut i fullmäktige.
  4. Skapa en förteckning för de öppna data.
  5. Publicera datamängder.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot