Publicerad: 4 oktober 2018

Regional digital agenda

En viktig del för att nå de nationella målen för en digital agenda för Sverige är att man på regional nivå skapar egna regionala digitala agendor.

I samband med att den nationella digitala agendan presenterades, inbjöds därför länsstyrelser, landsting och samverkansorgan att ingå ett regionalt signatärskap. Det regionala signatärskapet innebär att aktörerna signerar en frivillig avsiktsförklaring om att de delar målet i den digitala agendan om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och att de som en del av detta har för avsikt att upprätta en regional digital agenda.

Alla Sveriges 21 län har skrivit under regeringens avsiktsförklaring för att ta fram regionala digitala agendor och i stort sett samtliga regionala digitala agendor förväntas vara antagna under 2015.

Rapport: nuläge för de regionala digitala agendorna (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot