Publicerad: 22 januari 2019

Digitalisering av skola, kultur och fritid

Digitalisering och it-stöd är en viktig del i utvecklingen av den svenska skolan, samt kultur- och fritidsverksamheterna.

Kultur och fritid

Det finns flera områden inom kultur och fritid som har behov av att digitaliseras.  SKL prioriterar just nu ett boknings- och bidragssystem för att effektivisera kultur- och fritidsverksamheten och digitala biblitotek för att göra tidskrifter tillgängliga på distans.

Boknings- och bidragssystem

Digitala bibliotek

Skola och lärande i en digital värld

Det är inte längre en fråga om varför, utan om hur skolan ska använda sig av olika digitala verktyg. SKL arbetar på flera plan för att stötta skolhuvudmännen i den utvecklings- och förändringsresa som behövs för att på ett klokt, effektivt och ändamålsenligt sätt kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Alla skolans medarbetare är viktiga i det arbetet, även om ett särskilt ansvar vilar på skolans ledning.

Skolans digitalisering

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot