Publicerad: 1 juli 2019

Fråga och svar

När går det att göra avrop på ramavtalet?

Från och med den 1 september kommer det vara möjligt att avropa från ramavtalet. Avrop sker genom förnyad konkurrenssättning och varje kommun behöver säkerställa att avropet speglar egna förutsättningar och behov. Avtalen kommer att gälla i två år med möjlighet till förlängning i maximalt två år till.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot