Publicerad: 1 juli 2019

Fråga och svar

Vad kommer det att kosta?

I dagsläget är det svårt att säga exakt vad det blir för kostnad. Det kommer att variera beroende på varje kommuns förutsättningar och behov. Men dessa huvudkostnader kommer tjänsten att medföra:

• Kostnader för tjänsten (motsvarande månadskostnad/licenskostnader)

• Kostnader för avrop (kartläggning, kravanalys, med mera)

• Kostnader för etablering (konfiguration och integration)

• Kostnader för förvaltning

Det kan även tillkomma kostnader för full funktionalitet enligt specifikt behov.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot