Publicerad: 4 december 2018

Skolans digitalisering

Att utveckla skolans arbete med digital kompetens eller medie- och informationskompetens är ett av de centrala uppdragen för alla skolor. SKL prioriterar dessa frågor för att skolelever i Sverige ska vara bland de bästa i världen.

SKL jobbar bland annat med:

  • Att utveckla elevers förmågor att samarbeta kring problemlösning
  • En dator till varje elev
  • Kravställning, skoladministrativa system
  • Verktyg för att underlätta arbetet med it i skolan
  • Molntjänster i skolan
  • Utmärkelser och stipendier inom digitalisering.

Skolans digitalisering

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot